Keystone logo

346 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت مدیریت 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • مدیریت
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (346)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت مدیریت

زمینه مدیریت اغلب برای افراد در موقعیت های رهبری در کسب و کار است. دانش آموزانی که به دنبال آموزش مدنی می باشند می توانند به عنوان نماینده سازمان های مربوطه خود یاد بگیرند. آنها همچنین می توانند مسائل اداری و کارکنان را مد نظر قرار دهند.