مدیریت اداری برای دستیاران شخصی - سطح 2

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدیریت اداری برای دستیاران شخصی - سطح 2

London Business Training & Consulting

مدیریت اداری برای دستیاران شخصی - سطح 2

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: ASS101B
 • مدت زمان: 1 هفته
 • هزینه: 2625 پوند

خروجی دوره

مدیریت ارتباطات

 • موانع رایج ارتباطات
 • ارتباط موثر
 • ارتباطات دهان و دندان
 • ارتباط نوشتاری

گزارشگری مدیریت

 • گزارش نوشتن
 • انواع گزارش ها
 • نمونه گزارش
 • دقیق نوشتن

بهبود کار و اندازه گیری کار

 • روش مطالعه
 • بهبود روش
 • استفاده و کاربرد نمونه برداری کار
 • استاندارد سازی و ساده سازی کار

خدمات منشیگری

 • مجوز وزیر
 • انواع منشیان
 • خدمات روحانیت
 • خدمات پذیرش

کنترل هزینه های اداری

 • روش های کاهش هزینه و صرفه جویی در هزینه
 • ایجاد بودجه
 • انواع بودجه
 • کنترل نظارت

مخاطب هدف

این آموزش دستیار شخصی مناسب است:

 • دستیار شخصی
 • دبیران
 • کارکنان اداری

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر به درک خواهید بود:

 • ارتباطات به عنوان یکی از وظایف اساسی یک دفتر و یک فرایند ضروری برای تمام انواع کسب و کار است.
 • نحوه تهیه گزارش به صورت خلاصه ای از اطلاعات.
 • تکنیک هایی که با هدف افزایش کارایی و بهره وری است.
 • الزام خدمات رسمی و روحانی برای اداره کارآمد.
 • چگونه می توان اطمینان داد که تمام هزینه های اداری خراب است، تولیدی است.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 27, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
مارس 11, 2019
جولای 8, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,625 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : مارس 11, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان مارس 15, 2019
تاریخ شروع : جولای 8, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان جولای 12, 2019
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : نوامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : نوامبر 11, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان نوامبر 15, 2019
تاریخ شروع : دسامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 11, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان مارس 15, 2019
جولای 8, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان جولای 12, 2019
اکتبر 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
نوامبر 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
نوامبر 11, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان نوامبر 15, 2019
دسامبر 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات