مدیریت استراتژیک پیشرفته بخش عمومی پیشرفته

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدیریت استراتژیک پیشرفته بخش عمومی پیشرفته

London Business Training & Consulting

مدیریت استراتژیک پیشرفته بخش عمومی پیشرفته

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: PS101
 • مدت زمان: 9 روز
 • هزینه: 3810 پوند

خروجی دوره

مدیریت امور مالی

 • تاریخچه مختصر مدیریت مالی در دولت
 • بودجه بندی در سطح ملی
 • هنر کاهش بودجه

مدیریت عملکرد

 • چرا اندازه گیری و مدیریت عملکرد؟
 • سه E است
 • تحصیلات
 • افراد و عملکرد سازمانی
 • مدیریت عملکرد و ارزیابی سیاست
 • اختیار مدیران

دولت الکترونیکی

 • جاه طلبی
 • دستاورد
 • چالش ها

جهت گیری مشتری-شهروند

 • مشتریان، رای دهندگان و شهروندان
 • رویکردهای جهت گیری مشتری
 • تناقض در جهت گیری مشتری-شهروند

حسابرسی و بازرسی

 • از انطباق با عملکرد
 • حسابرسی
 • کودکان و تحصیلات
 • زندان ها
 • یادگیری برای مقابله با بازرسی

استفاده از بازار در خدمات عمومی

 • بازارها و "شبه بازارها"
 • چرا در بازارها حکومت می کنند؟
 • طیف رقابتی
 • مدیریت در محیط رقابتی

مدیریت از طریق قراردادها

 • محیط قرارداد
 • قرارداد و راه اندازی
 • قرارداد اجباری و مشارکتی
 • موفقیت و شکست در قرارداد

مشارکت های دولتی و خصوصی

 • چرا PPPs؟
 • انواع توافقنامه
 • زندان ها
 • مدرسه ساختمان برای آینده
 • بیمارستان ها
 • بازسازی شهری / توسعه املاک
 • بزرگراه ها
 • آیا PPP برای آینده وجود دارد؟

مقررات

 • مقررات
 • قدرت
 • آب و فاضلاب
 • راه آهن

مخاطب هدف

 • سران خدمات دولتی، مدیران و کسانی که در برخی از ظرفیت ها با بخش دولتی کار می کنند.
 • افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند، مسئولیت ایجاد تغییرات را به عهده دارند، به طوری که سازمان آنها کارآمدتر و ارزش بیشتری برای پول ارائه می دهد.
 • مدیران اجرایی دولتی که نیاز به اصلاحات را درک می کنند و به عنوان یک تیم از طریق بازنشستگی دولت و خدمات آن فکر می کنند.
 • کسانی که مایل به رعایت اخلاقیات، اهداف و رشته های خدمات عمومی هستند و به ایجاد ابزارهایی برای اصلاح و تقویت آنها کمک خواهند کرد.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر به درک خواهید بود:

 • مدیریت این خدمات که به طور مستقیم توسط بخش دولتی ارائه می شود - مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، فناوری اطلاعات، جهت گیری مشتری-شهروند
 • مدیریت خدماتی که برون سپاری شده اند - استفاده از بازار در خدمات عمومی، روند قرارداد، فرم قرارداد خاص و مشارکت دولتی و خصوصی است.
 • مدیریت خدماتی که خصوصی شده اند اما در آن دولت از طریق مقررات منافع عمومی را حفظ می کند.

شامل چه چیزی است:

 • 54 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 27, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آپریل 29, 2019
سپتامبر 2, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
3,810 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آپریل 29, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 10, 2019
تاریخ شروع : سپتامبر 2, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 12, 2019
تاریخ شروع : دسامبر 9, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان دسامبر 19, 2019
Dates
آپریل 29, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 10, 2019
سپتامبر 2, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 12, 2019
دسامبر 9, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان دسامبر 19, 2019