Keystone logo

38 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی تجارت غذا و آشامیدنی مدیریت رستوران 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • تجارت غذا و آشامیدنی
  • مدیریت رستوران
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (38)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی تجارت غذا و آشامیدنی مدیریت رستوران

برنامه های مدیریت رستوران ممکن است دانشجویان دانش گسترده ای از وظایف اداری، مهارت های سازمانی و پروتکل ها را بدهد. مدیران رستوران می آموزند که به نیازهای مشتریان توجه کنند و بتوانند استخدام و آموزش کارکنان جدید را اتخاذ کنند. مدیران اغلب مسئول پرداخت حقوق کارکنان هستند.