مدیریت زنجیره تامین

عمومی

شرح برنامه

مدیریت زنجیره تامین

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: OPM105
 • مدت زمان: 5 روز
 • هزینه: 2645 پوند

طرح درس

ساخت یک چارچوب استراتژیک برای تجزیه و تحلیل زنجیره تامین

 • درک زنجیره عرضه
 • عملکرد زنجیره تامین: دستیابی به تناسب استراتژیک و محدوده
 • رانندگان زنجیره تامین و معیارهای

طراحی شبکه زنجیره تامین

 • طراحی شبکه های توزیع
 • طراحی شبکه در زنجیره تامین
 • طراحی شبکه های زنجیره تامین جهانی

برنامه ریزی و هماهنگ سازی تقاضا و عرضه در یک زنجیره تامین

 • پیش بینی تقاضا در یک زنجیره عرضه
 • برنامه ریزی کامل در زنجیره تامین
 • برنامه ریزی فروش و عملیات: برنامه ریزی عرضه و تقاضا در یک زنجیره تامین
 • هماهنگی در یک زنجیره عرضه

برنامه ریزی و مدیریت موجودی در یک زنجیره تامین

 • مدیریت مقیاس در زنجیره تامین: موجودی چرخه
 • مدیریت عدم قطعیت در یک زنجیره تامین: موجودی ایمنی
 • تعیین سطح مطلوب در دسترس بودن محصول

مدیریت رانندگان متقابل عملکرد در یک زنجیره تامین

 • تصمیمات Sourcing در یک زنجیره عرضه
 • مدیریت قیمت گذاری و درآمد در یک زنجیره تأمین
 • پایداری و زنجیره تامین

مخاطب هدف

 • افسران عملیات اصلی
 • مدیران، مدیران، مدیران، افسران و کارکنان زنجیره تامین و مدیران عملیاتی.
 • مدیران حرفه ای در تجارت و صنعت، فعال در تدارکات و یا مدیریت زنجیره تامین، که علاقه مند به فرصت ها برای بهبود کارایی و کارایی تدارکات و عرضه عملکرد سازمان های خود هستند.
 • کسانی که علاقه مند به تدارکات و مدیریت زنجیره تامین در گسترده ترین آن هستند.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر به درک خواهید بود:

 • اهمیت استراتژیک طراحی، برنامه ریزی و عملیات زنجیره تامین مناسب برای هر شرکت.
 • چگونه مدیریت زنجیره تامین خوب می تواند یک مزیت رقابتی باشد، در حالی که ضعف در زنجیره تامین می تواند عملکرد یک شرکت را صدمه ببیند.
 • امکانات، موجودی، حمل و نقل، اطلاعات، تامین منابع و قیمت گذاری به عنوان راننده کلیدی عملکرد زنجیره تامین، و نحوه استفاده از این رانندگان در سطوح مفهومی و عملی در طراحی، برنامه ریزی و عملیات زنجیره تامین برای بهبود عملکرد.
 • روش های تحلیلی برای تجزیه و تحلیل زنجیره تامین، زمینه مدیریتی که از این روش ها استفاده می شود، و اهرم های مدیریتی برای بهبود که آنها حمایت می کنند.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
آخرین به روز رسانی دسامبر 2019

درباره این دانشگاه

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... اطلاعات بیشتر

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. اطلاعات محدود