Keystone logo

6 دوره آکادمیک برنامه ها که در آرایشگری مدیریت سالن 2024

فیلترها

فیلترها

 • آرایشگری
 • مدیریت سالن
رشته های تحصیلی
 • آرایشگری (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  دوره آکادمیک برنامه ها که در آرایشگری مدیریت سالن

  کسانی که به مطالعه مدیریت سالن ممکن است مقدار زیادی در مورد رهبری و مدیریت در صنعت زیبایی یاد بگیرند. موضوعات مطرح شده در یکی از این برنامه ممکن است همه چیز را از اصول رهبری به بهترین شیوه برای سالن و کسب و کار مرتبط باشد.