توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدیریت مالی در بخش عمومی - سطح 1

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: PS105A
 • مدت زمان: 1 هفته
 • هزینه: 2625 پوند

خروجی دوره

پیش بینی درآمد

 • میانگین متحرک ساده (SMA)
 • هموار سازی (EXS)
 • میانگین متحرک تبدیل (TMA)
 • رگرسیون در برابر زمان
 • یک مدل پیش بینی شبه تصادفی
 • تعیین دقت پیش بینی

تجزیه و تحلیل توسعه منابع

 • تعریف مسئله: کمبود درآمد
 • برآورد کمبود درآمد
 • در حال توسعه گزینه های درآمد
 • ارزیابی گزینه های درآمد
 • تصمیم گیری

برآورد هزینه

 • طبقه بندی هزینه
 • برآورد هزینه کل
 • تخمین میانگین هزینه

مقایسه هزینه

 • محاسبه ارزش فعلی
 • محاسبه هزینه سالانه

تجزیه و تحلیل هزینه افزایشی

تجزیه و تحلیل هزینه و منافع

 • مقدمه ای بر تحلیل هزینه-سود
 • مسائل مربوط به تجزیه و تحلیل هزینه-سود

نظارت بر عملکرد مالی

 • تعیین شاخص های نظارت
 • تشخیص عملکرد غیرقابل قبول
 • درک علل و اقدامات

مخاطب هدف

 • کارمندان مالی و بودجه در دولت.
 • هر کسی که علاقه مند به امور مالی است

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود:

 • از ابزارهای پیش بینی استفاده کنید.
 • تعیین دقت پیش بینی
 • دقیق ترین ابزار برای پیش بینی را اعمال کنید.
 • یک مسئله توسعه منابع را تعریف کنید.
 • برآورد کمبود درآمد.
 • گزینه های درآمد را توسعه دهید.
 • ارزیابی گزینه های درآمد
 • گزینه های درآمد بهینه را تعیین کنید.
 • محاسبه کل هزینه، هزینه متوسط، هزینه مستقیم، هزینه های غیر مستقیم، هزینه پرسنل، هزینه عملیات و هزینه سرمایه.
 • تخصیص هزینه را انجام دهید.
 • از روش های کاهش هزینه استفاده کنید.
 • برای تعیین کارایی، هزینه متوسط ​​را درخواست کنید.
 • درک مفاهیم ارزش فعلی، ارزش آینده، ارزش زمانی پول، نرخ بهره.
 • مقدار فعلی هزینه در مقایسه با هزینه را اعمال کنید.
 • هزینه سالانه را در مقایسه با هزینه اعمال کنید.
 • درک هزینه ثابت، هزینه متغیر، هزینه حاشیه ای و هزینه افزایشی.
 • هزینه های حاشیه ای را در تصمیم گیری اعمال کنید.
 • هزینه های افزایشی را در تصمیم گیری اعمال کنید.
 • ارزش فعلی خالص و نسبت سود / هزینه را محاسبه کنید.
 • درک شرایطی که تجزیه و تحلیل هزینه-سود انجام می شود.
 • تجزیه و تحلیل هزینه-سود را در تصمیم گیری اعمال کنید.
 • تعیین شاخص های مناسب برای نظارت.
 • عملکرد غیر قابل قبول را تشخیص دهید.
 • تشخیص روند عملکرد
 • یک تصویر کامل از عملکرد مالی را ایجاد کنید.
 • شناسایی علل عملکرد نامناسب.
 • اقدامات مناسب را برای بهبود عملکرد انجام دهید.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 131 برنامه دیگر ارائه شده توسط London Business Training & Consulting »

آخرین به روز رسانی September 28, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
Duration
تمام وقت
Price
2,625 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
جولای 1, 2019
End Date
جولای 5, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
نوامبر 4, 2019
End Date
نوامبر 8, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date

جولای 1, 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
جولای 5, 2019

نوامبر 4, 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
نوامبر 8, 2019