مدیریت منابع انسانی استراتژیک - سطح 1

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدیریت منابع انسانی استراتژیک - سطح 1

London Business Training & Consulting

مدیریت منابع انسانی استراتژیک - سطح 1

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: HR101A
 • مدت زمان: 1 هفته
 • هزینه: 2675 پوند

خروجی دوره

نقش استراتژیک HR

 • ماهیت استراتژیک HR
 • مدل شریک تجاری استراتژیک استراتژیک
 • نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی
 • نقش استراتژیک سرپرستان کارکنان HR

استراتژی توسعه سازمانی

 • فعالیت های توسعه سازمانی
 • تهیه و اجرای استراتژی توسعه سازمانی
 • تغییر فرهنگ

استراتژی مدیریت سرمایه انسانی (HCM)

 • اهداف HCM
 • نقش استراتژی HCM
 • ارتباط بین HCM و استراتژی کسب و کار
 • ایجاد یک استراتژی HCM

استراتژی مدیریت دانش

 • روند مدیریت دانش
 • منابع و انواع دانش
 • رویکردهای توسعه استراتژی مدیریت دانش
 • اجزای یک استراتژی مدیریت دانش

استراتژی مدیریت عملکرد

 • ماهیت یک سیستم مدیریت عملکرد
 • فعالیت های مدیریت عملکرد
 • مشکلات پیاده سازی
 • ماهیت استراتژی مدیریت عملکرد

مخاطب هدف

 • مدیران منابع انسانی
 • سران تابع HR
 • شرکای کسب و کار HR
 • مدیران ارشد HR، مدیران، مشاوران و افسرانی که مایل به کمک به توسعه و اجرای استراتژی HR هستند.
 • افسران اصلی، رئیس، اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت، سران گروه ها و همه کسانی که در بالاترین سطح یک سازمان هستند که علاقه مند به توسعه یک دانش عمیق از HRM استراتژیک هستند.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر به درک خواهید بود:

 • ماهیت استراتژیک HR.
 • فرآیند شکل گیری و اجرای استراتژی توسعه سازمانی.
 • معنی و اهمیت مدیریت سرمایه انسانی (HCM).
 • رویکردهای توسعه استراتژی مدیریت دانش.
 • ماهیت استراتژی مدیریت عملکرد.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 27, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آپریل 1, 2019
آگوست 5, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,675 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آپریل 1, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آپریل 5, 2019
تاریخ شروع : آگوست 5, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 9, 2019
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : دسامبر 2, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان دسامبر 6, 2019
Dates
آپریل 1, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آپریل 5, 2019
آگوست 5, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 9, 2019
اکتبر 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
دسامبر 2, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان دسامبر 6, 2019