Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 دوره آکادمیک برنامه ها که در مدیریت مواد غذایی 2023

2 دوره آکادمیک برنامه ها که در مدیریت مواد غذایی 2023

بررسی اجمالی

مدیریت غذا یک زمینه مطالعاتی در حال رشد است که برای یک رستوران دار مشتاق به همان اندازه که برای یک مدیر غذا و نوشیدنی هتل آینده مرتبط است، مرتبط است. یک برنامه درسی متنوع با هدف ارائه آموزش گسترده و تجهیز دانش آموزان به مجموعه مهارت های کامل است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • مدیریت مواد غذایی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه