Keystone logo

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه مدیریت مواد غذایی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • علوم تغذیه
  • مدیریت مواد غذایی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان علوم تغذیه مدیریت مواد غذایی

مدیریت غذا یک زمینه مطالعاتی در حال رشد است که برای یک رستوران دار مشتاق به همان اندازه که برای یک مدیر غذا و نوشیدنی هتل آینده مرتبط است، مرتبط است. یک برنامه درسی متنوع با هدف ارائه آموزش گسترده و تجهیز دانش آموزان به مجموعه مهارت های کامل است.