Keystone logo

48 دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی مراقبت از کودک 2024

فیلترها

فیلترها

  • مهارتهای زندگی
  • مراقبت از کودک
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (48)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی مراقبت از کودک

مطالعه مراقبت از کودکان بر روی نحوه ارائه مراقبت و خدمات مناسب برای کودکان تمرکز دارد. از آنجا که مراقبت از بچه ها می تواند بیش از مراقبت های فیزیکی باشد، ممکن است دوره های آموزشی نیز به روانشناسی، توسعه کودک و خانواده و آموزش ابتدایی کودک بپردازند.