Keystone logo

24 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مربیگری ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • مربیگری ورزشی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (24)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مربیگری ورزشی

مربیان ورزشی با استفاده از روش های مختلف برای به حداکثر رساندن توانایی بازیکنان که آنها هدایت می کنند. رشته ورزشی مربیگری مبتنی بر مبانی مختلف دانش است، از جمله استراتژی بازی، فیزیولوژی ورزشی و روانشناسی ورزشی.