توضیحات رسمی را مطالعه کنید

58812_Skjermbilde2017-10-20kl.13.22.45.png

ما مشارکت های قوی با چندین کالج و دانشگاه مورد احترام گذاشته ایم. بسیاری از این مدارس یک نامه مشروط پذیرش را صادر می کنند! پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه های ما، ما می توانیم بدون ثبت آزمون TOEFL در این کالج ها و دانشگاه ها ثبت نام کنیم!

58817_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.00.png

راه های به یاد ماندنی برنامه کالج

  • تمرکز بر بهبود مهارت های علمی و کلی مهارت های انگلیسی در یک زمان
  • حداکثر 10 دانش آموز در هر کلاس برای درس های شخصی، فردی و دانش آموز
  • معلمان واجد شرایط، گواهینامه، پرشور و حرفه ای هستند
  • کلاس ها در امکانات مدرن ما انجام می شود
  • آزمون TOEFL با شرکای ما مورد نیاز نیست
  • کلاس ها بیشتر از دوشنبه شروع می شوند
  • مطالعه روی ویزای دانشجویی یا توریستی
  • هزینه های مسکن مناسب و تخفیف های موجود برای ثبت نام درازمدت

58820_Skjermbilde2017-10-20kl.13.23.57.png

58818_Skjermbilde2017-10-20kl.13.24.12.png

برنامه آموزش در:
انگلیسی
California Language Academy

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط California Language Academy »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
2 - 52 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019