مسیر پل

Bridge Education Group

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مسیر پل

Bridge Education Group

پل

مزیت پل

مزیت پل به عنوان یک رهبر در زمینه آموزش و پرورش، شما می توانید پل اعتماد به راهنمای خود را، مدافع خود و شریک زندگی خود را در سراسر این تجربه lifechanging.

چرا پل؟

ورود مستقیم و پذیرش مشروط

دانش آموزان درجه طلب ممکن است برای ورود مستقیم یا پذیرش مشروط در هر دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد اعمال می شود.

NO تافل مورد نیاز

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه انگلیسی فشرده دانشگاههای طرف قرارداد ما خواهد فارغ التحصیلان چشم پوشی TOEFL / IELTS عطا کند.

بورس های تحصیلی

شرکای دانشگاهی پل هایی در محوطه دانشگاه دوره های ESL برای دانش آموزان درجه به دنبال. شما به سرعت می توانید خود را در زندگی دانشگاهی غوطه ور است.

در محوطه دانشگاه

شرکای دانشگاهی پل ارائه کمک هزینه تحصیلی رقابتی برای بین المللی

پل
  • دانشگاه سرمایه - کلمبوس، اوهایو
<li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1605;&#1587;&#1575; &#1705;&#1604;&#1585;&#1575;&#1583;&#1608; - &#1578;&#1602;&#1575;&#1591;&#1593; &#1576;&#1586;&#1585;&#1711;&#1548; &#1705;&#1604;&#1585;&#1575;&#1583;&#1608;</li> <li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1705;&#1608;&#1606;&#1705;&#1608;&#1585;&#1583;&#1740;&#1575;&#1548; &#1587;&#1606;&#1578; &#1662;&#1604; - &#1587;&#1606;&#1578; &#1662;&#1604;&#1548; &#1605;&#1740;&#1606;&#1607; &#1587;&#1608;&#1578;&#1575;</li> <li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; Husson - &#1576;&#1606;&#1711;&#1608;&#1585;&#1548; &#1605;&#1740;&#1606;</li> <li> &#1705;&#1575;&#1604;&#1580; &#1605;&#1606;&#1607;&#1578;&#1606; - Purchase&#1548; &#1606;&#1740;&#1608;&#1740;&#1608;&#1585;&#1705;</li> <li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1575;&#1740;&#1575;&#1604;&#1578;&#1740; &#1605;&#1578;&#1585;&#1608;&#1662;&#1608;&#1604;&#1740;&#1578;&#1606; &#1583;&#1606;&#1608;&#1585; - &#1583;&#1606;&#1608;&#1585;&#1548; &#1705;&#1604;&#1585;&#1575;&#1583;&#1608;</li> <li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1601;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1604;&#1601;&#1740;&#1575; - &#1601;&#1740;&#1604;&#1575;&#1583;&#1604;&#1601;&#1740;&#1575;&#1548; &#1662;&#1606;&#1587;&#1740;&#1604;&#1608;&#1575;&#1606;&#1740;&#1575;</li> <li> &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1606;&#1740;&#1608;&#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1606;&#1583; &#1594;&#1585;&#1576;&#1740; - &#1575;&#1587;&#1662;&#1585;&#1740;&#1606;&#1711;&#1601;&#1740;&#1604;&#1583; &#1605;&#1575;&#1587;&#1575;&#1670;&#1608;&#1587;&#1578;</li> <li> BridgeEnglish - &#1583;&#1606;&#1608;&#1585;&#1548; &#1705;&#1604;&#1585;&#1575;&#1583;&#1608;</li>

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آمریکا - Denver, Colorado
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Grand Junction, Colorado
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Philadelphia, Pennsylvania
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آرژانتین - Buenos Aires, Buenos Aires
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
شیلی - Santiago, Santiago Metropolitan Region
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آرژانتین - Buenos Aires, Buenos Aires
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
شیلی - Santiago, Santiago Metropolitan Region
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
سپتامبر 2019
آمریکا - Denver, Colorado
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Philadelphia, Pennsylvania
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Grand Junction, Colorado
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات