Keystone logo

7 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی مطالعات نوشیدنی ها مشروبات 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • مطالعات نوشیدنی ها
  • مشروبات
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی مطالعات نوشیدنی ها مشروبات

مطالعات نوشیدن اغلب با مطالعه شیمی، علوم زیستی، فیزیک و مهندسی شروع می شود. دانش اولیه دانش آموزان می تواند در صنعت آبجوسازی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا آنها آموزش خود را در حال مطالعه پروسه های تخمیر، تکنولوژی برویون، علوم تبرید و بیوشیمی آبجو می پردازند.