Keystone logo

8 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات زبان مطالعات اسپانیا 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • مطالعات زبان
  • مطالعات اسپانیا
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات زبان مطالعات اسپانیا

مطالعات اسپانیایی زبان شامل یادگیری فرهنگ مردم در کشورهای اسپانیایی می شود. این همچنین می تواند شامل یادگیری نحوه صحبت کردن زبان اسپانیایی باشد. دانش آموزان مطالعات اسپانیایی زبان ممکن است به عنوان راهنماهای تور، مترجمان و مترجمان مشغول به کار شوند.