توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این برنامه در دوره های در علوم انسانی و تربیت بدنی تئوری و فعالیت با تاکید بر آگاهی بهداشتی، جوانمردی، و حرفه ای متمرکز است. دانش آموزان با پایگاه خاص دانش و تجربه در زمینه های جنبش، ورزش / ورزش، تفریح ​​و علوم زیستی از برنامه فارغ التحصیل خواهد شد. فردی و دو ورزش، تناسب اندام و تهویه، تیم های ورزشی، تفریحی و سلامت در میان مناطق مورد مطالعه خواهد شد.

فرصت های شغلی

پیش بینی اشتغال برای غرب نیویورک و پنسیلوانیا نشان می دهد غربی افزایش نیاز به تربیت بدنی، بهداشت، و موقعیت مربیگری. پیش بینی های مشابه برای ایالت نیویورک، بر اساس اطلاعات از مدارس، کالج ها، دانشگاه ها، و کسب و کار بخش خصوصی، همچنین نشان می دهد نیاز به سلامتی بیشتر، تناسب اندام، و مدرسان تفریحی به عنوان افزایش تعداد افراد متعلق به نسل نزدیک بازنشستگی.

حرفه ای و انتقال تنظیمات

این برنامه فراهم می کند یک بنیان قوی برای انواع حرفه ای و انتقال گزینه ها، از جمله:

 • تربیت بدنی
 • صدور گواهینامه مربیگری
 • شخصی آموزش
 • پزشکی ورزشی
 • آموزش بهداشت
 • آموزش های ورزشی
 • فیزیولوژی ورزش
 • روانشناسی ورزش
 • مدیریت ورزش و دولت
 • تفریح ​​و دولت داخل

نیازهای عمومی

علوم انسانی

 • ENG 1530: انشاء انگلیسی II
 • ENG 1540: نوشتن درباره ادبیات

علوم اجتماعی

 • علوم اجتماعی دروس اختیاری
 • تا 9 اعتبار ممکن است نیاز به SUNY عمومی آموزش و پرورش-دسته بندی خاص.

ریاضیات / علوم

 • ریاضیات دروس اختیاری (در سطح کالج)
 • علوم دروس اختیاری دوره های CSC ممکن است استفاده شود، تا 3 واحد ممکن است نیاز به SUNY عمومی آموزش و پرورش-دسته بندی خاص.

دروس

PHE 1670: مقدمه ای بر تربیت بدنی

هسته دروس اختیاری

هر دوره PHE اضافی فراتر از مورد نیاز هسته

برنامه نتایج یادگیری دانش آموزان

پس از اتمام برنامه، دانش آموزان قادر خواهند بود تا:

 • طبقه بندی صحیح شرایط تشریحی و / یا فیزیولوژیکی هنگامی که توصیف بدن انسان است.
 • تشخیص عناصر / مزایای تغذیه صدا و یک رژیم غذایی سالم.
 • درخواست کمک های اولیه و CPR و توصیف روش های خاص برای جلوگیری از، تشخیص، و درمان آسیب های شایع.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Jamestown Community College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date