Keystone logo

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی علوم بایگانی علم موزه مطالعات موزه 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • علوم بایگانی
  • علم موزه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی علوم بایگانی علم موزه مطالعات موزه

برنامه های آموزشی موزه ها معمولا جالب ترین به دانش آموزان به دنبال یک حرفه ای در صنایع موزه و یا حفظ میراث. یکی ممکن است تحقیقات از سایت های میراث جهانی، مدیریت موزه و مهارت های رهبری در حالی که درگیر در این دوره از مطالعه روبرو می شوند.