Keystone logo

6 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات زبان مطالعات ژاپنی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • مطالعات زبان
  • مطالعات ژاپنی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات زبان مطالعات ژاپنی

ژاپن در حالی که تنها اندازه ایالت کالیفرنیا است، رهبر جهان در زمینه فناوری است و دارای سومین اقتصاد بزرگ است. در مطالعات ژاپن، دانش آموزان قدرت، مردم، زبان، جامعه و سنت های کشور را در درک بهتر این نیروگاه کوچک کوچک بررسی می کنند.