توضیحات رسمی را مطالعه کنید

زمینه به طور کلی به عنوان "اجرای عدالت" اشاره شده است نسبت به پیشگیری، کشف، کنترل و درمان جنایات، جنایتکاران، و جرم و جنایت است. دانش آموزان تمایل به وارد شدن به یک حرفه ای در رابطه با اجرای عدالت پیدا خواهد کرد که این برنامه درسی دارای انعطاف پذیری که اجازه می دهد تا آنها را به آماده شدن برای زمینه های خاص موجود در آن دسته وسیع است. این برنامه همچنین اساس مطالعات پیشرفته در یک کالج چهار ساله فراهم می کند. فرصت برای فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل موقعیت خود را در محلی، ایالتی، و فدرال، اجرای قانون، دادگاه ها و خدمات تادیبی.

آماده سازی توصیه می شود دبیرستان

دوره مقدماتی کالج عمومی

فرصت های شغلی

 • افسر پلیس
 • منشی دادگاه
 • معاون اصلاحات
 • وکیل
 • FBI عامل
 • محقق
 • شواهد تکنسین

مهارت

 • تجزیه و تحلیل علیت جرم و جنایت، تشخیص عناصر در احکام جزایی، و آشنایی با روند دادرسی کیفری
 • بررسی جنبه های حقوقی پیچیده ای از تحقیقات جنایی، روش، قانون اساسی، و قانون مورد
 • اعمال قوانین و روش های برای جمع آوری و استفاده از شواهد به منظور تعقیب کیفری
 • درک هدف و اقتدار محلی، ایالتی، و سیستم دادگاه های فدرال
 • شناسایی، درک، و به دست آوردن حساسیت به فرهنگ های گوناگون در جامعه ما و چگونگی تاثیرات این تنوع نظام عدالت کیفری

برنامه مورد نیاز

 • ADMJ 300 مقدمه ای بر اجرای عدالت - 3
 • ADMJ 301 گزارش تحقیقی نوشتن - 3
 • ADMJ روابط 302 انجمن: مسائل چند فرهنگی - 3
 • ADMJ 304 بزهکاری نوجوانان - 3
 • ADMJ 320 مفاهیم حقوق جزا - 3
 • ADMJ 322 اجراآت جزائی - 3
 • ADMJ 323 جنبه های حقوقی از مدارک و شواهد - 3
 • ADMJ 330 تحقیقات جنایی - 3

تعداد کل واحد ها مورد نیاز 24

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 17 برنامه دیگر ارائه شده توسط Sacramento City College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019