مقطع کاردانی در حمل و نقل هوایی

عمومی

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

Parkland College maintains a high level of quality in order to ensure the best outcomes for students. Located in Champaign, Illinois and with the help of the University of Illinois at Urbana-Champaig ... اطلاعات بیشتر

Parkland College maintains a high level of quality in order to ensure the best outcomes for students. Located in Champaign, Illinois and with the help of the University of Illinois at Urbana-Champaign and Frasca International, the Institute of Aviation at Parkland College is a leading collegiate flight school in Illinois and the only higher education institution in central Illinois with an aviation program. اطلاعات محدود