Keystone logo

1 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات آهنگسازی نوشتار زبان دوم 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات علوم انسانی
  • مطالعات آهنگسازی
  • نوشتار زبان دوم
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی مطالعات آهنگسازی نوشتار زبان دوم

برای کسانی که می خواهند مهارت های نوشتاری را توسعه دهند، یک برنامه در نوشتن زبان دوم عالی است. در طول این برنامه، دانش آموزان ممکن است در مورد ساختار جمله، استفاده از فعل، ویرایش و انواع مختلف نوشتن مانند ایمیل یا مواد بازاریابی بیاموزند.