Keystone logo

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت رهبری مدیریت تولید 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • رهبری
  • مدیریت تولید
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت رهبری مدیریت تولید

کارشناسی ارشد در ساخت رهبری است از مد افتاده به پرورش رهبران در بخش تولید که می تواند قهرمان و ایجاد ثروت در حالی که ساختمان دانش حیاتی مورد نیاز برای توسعه کسب و کار جهانی بسیار قرار گرفت.