هواپیمایی پرواز خلبان ab-initio ATPL Course

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

Aeropole is a premium flight academy founded in 2010. We are specialists in pilot training for technically advanced aircraft. We operate a fleet of modern Diamonds with Helsinki-Malmi, Finland, as our ... اطلاعات بیشتر

Aeropole is a premium flight academy founded in 2010. We are specialists in pilot training for technically advanced aircraft. We operate a fleet of modern Diamonds with Helsinki-Malmi, Finland, as our main base. Our approved organisation with its highly qualified and experienced instructors is available and ready to meed your specific needs, whether you are new to aviation or an airline pilot. اطلاعات محدود