هیپ هاپ و ضرب و شتم ساخت البته

Recording Connection Audio School

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هیپ هاپ و ضرب و شتم ساخت البته

Recording Connection Audio School

1

نگاهی ضرب و شتم گیری و موسیقی هیپ هاپ تولید خود را به سطح حرفه ای توسط apprenticing (externing) در یک استودیوی ضبط واقعی در کنار بزرگ سازنده هیپ هاپ.

از سال 1989، اتصال ضبط کمک کرده است بیش از 11،000 دانشجو با قرار دادن آنها به عنوان کارآموز کار (کارورز) در استودیو های ضبط و مستغلات در سراسر ایالات متحده، و همچنین در کانادا، استرالیا و مربیان UK ما همه با دقت به نمایش به صنعت شکستن ، حرفه ای تاسیس با شهرت اثبات شده و مهارت ها، و بسیاری از آنها کار با برنده جایزه گرمی، و پلاتین فروش هنرمندان. است که به سادگی هیچ راه بهتری برای راه اندازی تولید موسیقی حرفه ای خود را و مهندسی صوتی نسبت به یادگیری در کنار کسی مثل این وجود دارد.

2
 • آیا شما یک حرفه ای خواب به عنوان یک سازنده هیپ هاپ موسیقی، بیت ساز، ترانه سرا و یا صوتی مهندس؟
<li>&#1570;&#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1583;&#1585; &#1581;&#1575;&#1604; &#1581;&#1575;&#1590;&#1585; &#1587;&#1575;&#1582;&#1578; &#1590;&#1585;&#1576;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1608; &#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1587;&#1591;&#1581; &#1576;&#1593;&#1583;&#1740;.</li> 
<li>&#1570;&#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1740;&#1705; &#1582;&#1608;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1585;&#1662; &#1740;&#1575; &#1585;&#1575;&#1740;&#1711;&#1575;&#1606; &#1587;&#1576;&#1705; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1575;&#1588;&#1593;&#1575;&#1585; &#1705;&#1587;&#1740; &#1705;&#1607; &#1605;&#1740; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1740;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1576;&#1607; &#1605;&#1580;&#1605;&#1608;&#1593;&#1607; &#1602;&#1575;&#1601;&#1740;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1605;&#1608;&#1587;&#1740;&#1602;&#1740;&#1567;</li>
<li> &#1570;&#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1740;&#1705; &#1570;&#1740;&#1606;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575;&#1604;&#1575; &#1608; &#1594;&#1608;&#1604; &#1607;&#1740;&#1662; &#1607;&#1575;&#1662; &#1605;&#1579;&#1604; &#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1705;&#1548; &#1583;&#1585;&#1607;&#1548; &#1578;&#1740;&#1605;&#1576;&#1575;&#1604;&#1606;&#1583; &#1608; &#1740;&#1575; &#1585;&#1575;&#1587;&#1604; &#1587;&#1740;&#1605;&#1608;&#1606;&#1586; &#1585;&#1575; &#1576;&#1576;&#1740;&#1606;&#1740;&#1583;&#1567;</li>
<li> &#1570;&#1740;&#1575; &#1588;&#1605;&#1575; &#1740;&#1705; &#1605;&#1585;&#1583; &#1580;&#1608;&#1575;&#1606; &#1580;&#1583;&#1740; &#1740;&#1575; &#1586;&#1606;&#1740; &#1705;&#1607; &#1570;&#1605;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1705;&#1575;&#1585; &#1587;&#1582;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1585;&#1587;&#1740;&#1583;&#1606; &#1576;&#1607; &#1585;&#1608;&#1740;&#1575;&#1607;&#1575;&#1740; &#1582;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;&#1567;</li>

اگر گفت: بله به هر یک از این پرسش ها و آماده به نوبه خود شور و شوق خود را به یک حرفه واقعی هستند، لطفا در خواندن:

حرفه ای خود را به عنوان یک تولید هیپ هاپ یا هنرمند با انتخاب خوب در مورد آموزش و پرورش خود، مانند اجتناب از وام های دانشجویی شروع می شود. حرفه ای خود را می توان از بین برد قبل از شروع اگر شما را به بدهی های جدی دانشجویی مطلع حالی که تلاش برای پرداخت هزینه کمک درسی. علاوه بر این، شما واقعا می تواند واقعیت های تولید هیپ هاپ با نشستن در یک کلاس درس، به هر حال، جای مناسب برای یادگیری آن در یک استودیوی ضبط است، و فرد مناسب برای آموزش به شما یک کار هیپ هاپ حرفه ای است یادگیری نیست. ما بر این باوریم که شما باید به صرف 25،000 $ یا بیشتر در آموزش و پرورش که شما را در یک کلاس درس. به همین دلیل ما شما محل به عنوان یک شاگرد (در خارج) با یک حرفه ای موسیقی است که ساخت / زندگی خود را در کسب و کار موسیقی. آن را نیز به همین دلیل ما کم کمک درسی ما، فقط 9400 $ (که شامل تمام منابع خود را).

ویژگی های دوره

 • بدانید در یک استودیوی ضبط واقعی به عنوان یک شاگرد (در خارج)، نه به عنوان یک دانش آموز در یک کلاس درس با دانش آموزان دیگر.
 • بدانید تولید هیپ هاپ بر روی کار به عبارت دیگر، یادگیری با انجام.
 • بدانید یک در یکی از تاسیس هیپ هاپ حرفه ای با اعتبار واقعی و مهارت های ثابت شده است.
 • بدانید با سرعت خود را، با توجه به برنامه خود را.
 • NO جابجایی مورد نیاز است. بدانید در شهرستان که در آن شما زندگی می کنند، و یا که در آن شما می خواهید برای زندگی.
 • پرداخت شهریه کم است که شما را نگه می دارد از بدهی حرفه خرد کردن.

اتصال ضبط در سراسر صنعت به عنوان "آدم های خوب" بانک مدرسه که در واقع به شما متصل به موسیقی کسب و کار توسط آموزش شما به عنوان یک خودی شناخته شده است. ما باید تایید و داستان های موفقیت دانش آموزان را به شما نشان می دهد ما به معنای کسب و کار.

نمای کلی دوره

 • درس 1 - تجزیه و تحلیل آهنگ
 • درس 2 - تئوری موسیقی
 • درس 3 - نمونه برداری
 • درس 4 - دستکاری صوتی
 • درس 5 - توالی صوتی
 • درس 6 - نوشتن آهنگ
 • درس 7 - MIDI
 • درس 8 - برابری
 • درس 9 - دینامیک پردازش
 • درس 10 - Reverb و تاخیر
 • درس 11 - درام
 • درس 12 - صدا سنتز
 • درس 13 - آواز
 • درس 14 - نظارت و صدا
 • درس 15 - مسیریابی و جلسه مدیریت
 • درس 16 - مخلوط کردن
 • درس 17 - DJ
 • درس 18 - کتاب، بازاریابی و مدیریت
 • درس 19 - زنده نمایش
 • درس 20 - موسیقی ویدیو

مشق شب بر خواندن است که با آموزش عملی شما در حال دریافت هفتگی در عملی، در استودیو درس ارتباط است. برای تلفن های موبایل و آهنگ های شما را با دنده ایجاد شده توسط برنامه درسی مسلح، و بالعکس. نیز وجود دارد یک مسابقه هفتگی خواهد بود.

2
3
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
9,400 USD
Locations
آمریکا - Los Angeles, California
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Albury, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Armidale, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Canberra, Australian Capital Territory
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Coffs Harbour, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Dubbo, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Goulburn, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Lismore, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ایرلند - Cork, County Cork
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ایرلند - Dublin, County Dublin
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London Borough of Haringey, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Birmingham, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Bournemouth, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Brighton, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cheltenham, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Bristol, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cambridge, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Croydon, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Ipswich, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Leicester, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Newcastle upon Tyne, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Northampton, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Norwich, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Nottingham, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - York, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Exeter, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Leeds, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Liverpool, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Manchester, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Belfast, Northern Ireland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Londonderry, Northern Ireland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Oxford, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Plymouth, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Aberdeen, Scotland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Dundee, Scotland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Edinburgh, Scotland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Glasgow, Scotland
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Sheffield, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Stanmore, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Stoke-on-Trent, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cardiff, Wales
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Swansea, Wales
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Worcester, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
استرالیا - Canberra, Australian Capital Territory
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Albury, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Armidale, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Coffs Harbour, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Dubbo, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Goulburn, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
استرالیا - Lismore, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آگوست 2019
بریتانیا - Birmingham, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Brighton, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Bristol, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cambridge, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cheltenham, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Exeter, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Ipswich, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Leeds, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Leicester, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Liverpool, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Manchester, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Newcastle upon Tyne, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Northampton, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Norwich, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Nottingham, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Oxford, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Plymouth, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Sheffield, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Stoke-on-Trent, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Aberdeen, Scotland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Dundee, Scotland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Edinburgh, Scotland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Glasgow, Scotland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Belfast, Northern Ireland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Londonderry, Northern Ireland
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Cardiff, Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Swansea, Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Bournemouth, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Croydon, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London Borough of Haringey, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Stanmore, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Worcester, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - York, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
سپتامبر 2019
آمریکا - Los Angeles, California
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ایرلند - Cork, County Cork
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ایرلند - Dublin, County Dublin
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات