Keystone logo

5 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مطالعات ورزشی ورزش های ماجراجویانه 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • مطالعات ورزشی
  • ورزش های ماجراجویانه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش مطالعات ورزشی ورزش های ماجراجویانه

این که آیا یک ورزشکار در ورزشهای شدید آب، زمین، دریا و یا هوایی شرکت می کند، مطالعه ورزش های ماجراجویی می تواند گزینه های حرفه ای بیشتری را باز کند. در این برنامه ها، آنها می توانند در مورد ایمنی، مربیگری، گردشگری و مدیریت یاد بگیرند. دوره های آموزشی ممکن است دانش آموزان را به ورزش های جدید معرفی کنند.