Keystone logo

6 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش علم ورزش ورزش و روانشناسی تمرینات ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات ورزش و ورزش
  • علم ورزش
  • ورزش و روانشناسی تمرینات ورزشی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات ورزش و ورزش علم ورزش ورزش و روانشناسی تمرینات ورزشی

کسانی که علاقه مند در ورزش و ورزش روانشناسی هستند ممکن است از یک برنامه آموزشی در این زمینه بهره مند شوند. این موضوع می پردازد با ارتباطات ذهنی و اثرات روانی ورزش و فعالیت بدنی.