توضیحات رسمی را مطالعه کنید

پیشنهاد شما ورود به سال یکی از مقطع کارشناسی ارشد در امور ریاضیات، اقتصاد، امور مالی و مدیریت در دانشگاه اکستر است.

چرا برای برنامه بنیاد بین المللی درخواست می شود؟

  • یک برنامه مبتنی بر محوطه دانشگاه با دسترسی به امکانات دانشگاه
  • چندین تاریخ شروع

گزینه های دو دوره وجود دارد:

  • بنیاد بین المللی (3 اصطلاح) - این گزینه استاندارد است
  • تمدید بنیاد بین المللی (4 اصطلاح) - این گزینه دارای یک واژه اضافی از زبان انگلیسی در ابتدا برای حمایت از زبان اضافی است

برنامه آموزش در:
انگلیسی
University of Exeter

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Exeter »

این دوره Campus based
Start Date
جولای 2019
سپتامبر 2019
Duration
9 - 12 
تمام وقت
Price
18,495 GBP
Deadline
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
جولای 2019
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
سپتامبر 2019
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
اکتبر 2019
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
ژانویه 2020
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

جولای 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school

اکتبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school

ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school