پیشنهاد شما ورود به سال یکی از مقطع کارشناسی ارشد در امور ریاضیات، اقتصاد، امور مالی و مدیریت در دانشگاه اکستر است.

چرا برای برنامه بنیاد بین المللی درخواست می شود؟

  • یک برنامه مبتنی بر محوطه دانشگاه با دسترسی به امکانات دانشگاه
  • چندین تاریخ شروع

گزینه های دو دوره وجود دارد:

  • بنیاد بین المللی (3 اصطلاح) - این گزینه استاندارد است
  • تمدید بنیاد بین المللی (4 اصطلاح) - این گزینه دارای یک واژه اضافی از زبان انگلیسی در ابتدا برای حمایت از زبان اضافی است

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
University of Exeter

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Exeter »

این دوره واقع در پردیس
Duration
9 - 12 
تمام وقت
Price
18,495 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ