Keystone logo

15 دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم زیستی باغبانی علمی پرورش گل 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم زیستی
  • باغبانی علمی
  • پرورش گل
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (15)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم زیستی باغبانی علمی پرورش گل

کلاس های گل فروشی می تواند به دانشجویانی که در هنرهای گیاه شناسی شغلی را دنبال می کنند کمک کند. برای موفقیت در این زمینه رقابتی، گلفروشان مشتاق باید ابزارهایی را که در این برنامه ها می آموزند با الزامات اساسی اصالت و سازمان ترکیب کنند.