Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 3 دوره آکادمیک برنامه ها که در چای و قهوه 2023

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در چای و قهوه 2023

بررسی اجمالی

البته در مطالعات چای و قهوه شما را در مورد تاریخ این نوشیدنی، آب و هوا در حال رشد فعلی و بهترین راه برای آماده سازی و خدمت به آنها آموزش دهد. برخی از دوره های نیز ممکن است در کسب و کار و تجارت جنبه از قهوه و چای تمرکز می کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • مطالعات نوشیدنی ها
  • چای و قهوه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط