توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه نتایج یادگیری:

دانش و مهارت های ارائه شده در این درجه منجر شود دانش آموزان به توسعه دانش بنیادی در دستور زبان، ترکیب، تجزیه و تحلیل ادبی، و استدلال منطقی در زمینه زبان انگلیسی. این مهارت ها ابزار برای پرس و جو به موضوعات محلی، ملی و جهانی در رشته فراهم می کند.

ارتباط در در زبان انگلیسی برای کارشناسی انتقال طراحی شده است برای آماده سازی دانش آموزان برای انتقال به موسسات چهار ساله آموزش عالی و به طور خاص در نظر گرفته شده برای برآوردن نیازهای دسته پایین تر برای مدرک کارشناسی در زبان انگلیسی در یک دانشگاه ایالتی کالیفرنیا.

درجه انگلیسی AA-T نیاز به تکمیل الزامات عمده و CSU آموزش و پرورش عمومی (40 واحد) و یا IGETC (37-39 واحد).

تمام دوره های مورد استفاده برای برآوردن عمده برای دیپلم رشته هنر باید با یک درجه "C" و یا بهتر به پایان رسید.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
Glendale Community College

مشاهده 19 برنامه دیگر ارائه شده توسط Glendale Community College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019