توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کسب و کار به طور فزاینده ای برای پردازش و تولید استاندارد موضوع. مهندسان با کیفیت در سیستم های در حال توسعه برای اطمینان از محصولات یا خدمات طراحی و تولید به ملاقات و یا تجاوز الزامات و انتظارات مشتری داشته است. AS در مهندسی، تخصص کیفیت در CF واجد شرایط فارغ التحصیلان برای موقعیت های ورود به سطح در زمینه های گوناگون در صنایع تولید و خدمات.

دانشیار در برنامه علوم در مهندسی فناوری - کیفیت تخصصی آموزش برای موقعیت مربوط به کیفیت پیشرفته در صنایع پزشکی و تولید فراهم می کند. فرآیندهای تولید، مدیریت تولید، بررسی لوازم الکترونیکی، کنترل کیفیت، آمار، مدیریت کیفیت، ابزار تکنیک ها و اندازه گیری، ابعاد هندسی و تلرانس، ایمنی صنعتی، و مفاهیم تولید ناب و شش سیگما همه در این برنامه پوشش داده است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط College of Central Florida »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date