Read the Official Description

دانش آموزان که کامل دانشیار در رشته علوم در حسابداری برای اشتغال به عنوان متخصصین حسابداری در مشاغل حسابداری حرفه ای که نیاز به تجزیه و تحلیل، نظریه و طراحی روشهای حسابداری و برنامه های کاربردی آماده شده است.

محتوای برنامه های آموزشی در اصول، روش ها و نظریه های سازماندهی، حفظ و ارزیابی کسب و کار و مالی معاملات و همچنین آماده سازی همراه پرونده های مالی و گزارش برای استفاده داخلی و خارجی فراهم می کند. جوانب مثبت از انتخاب مسیر شغلی حسابداری عبارتند از: 1) مسیر شغلی روشن است. اگر تعداد خرد و علاقه تجزیه و تحلیل پس از آن شما حسابداری که فرصت را فراهم می کند. 2) پتانسیل برای رشد. ترین حسابداران به سرعت در حال پیشرفت در رتبه از مواضع ورود به سطح است. 3) تقاضای بالا. تا زمانی که کسب و کار و مالیات وجود دارد، وجود خواهد داشت نیاز به مهارت های خود را. 4) حقوق. با توجه به اداره آمار نیروی کار، حقوق و دستمزد متوسط ​​یک حسابدار در سال 2012 به عنوان 63،550 $. اگر چه این ورود به سطح پرداخت نمی کند، آن است که قطعا یک هدف قابل دسترسی. 5) تحرک. حسابداران در تقاضا در سراسر جهان می باشد. اگر شور و شوق خود سفر است، شما می توانید این کار را با شغل خود را ترکیب کنید. 6) نقشه شغلی متنوع است. را انتخاب کنید از مالیات، مالی، مدیریتی، و یا حسابرسی. در آن چهار حوزه، وجود داشته باشد بسیاری از فرصت های شغلی.

فارغ التحصیلان این برنامه واجد شرایط ثبت نام در یک برنامه درجه چهار سال در حسابداری یا ثبت نام در کالج مرکزی فلوریدا، مدرک لیسانس علوم کاربردی در کسب و کار و برنامه مدیریت سازمانی هستند.

برنامه فن آوری حسابداری آماده افراد برای اشتغال به عنوان متخصصین حسابداری در مشاغل حسابداری حرفه ای که نیاز به تجزیه و تحلیل، نظریه و طراحی روشهای حسابداری و برنامه های کاربردی. محتوای برنامه های آموزشی در اصول، روش ها و نظریه های سازماندهی، حفظ و ارزیابی کسب و کار و معاملات مالی و آماده سازی همراه پرونده های مالی و گزارش برای استفاده داخلی و خارجی فراهم می کند.

Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by College of Central Florida »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline