کاردانی در مدیریت کسب و کار

Saddleback College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کاردانی در مدیریت کسب و کار

Saddleback College

برنامه درسی در برنامه مدیریت کسب و کار فوق دیپلم طراحی شده برای ارائه به دانش آموز فرصت برای رسیدن به مدرک کاردانی. در حالی که مدرک کارشناسی یا بالاتر برای کسانی که با توجه به مشاغل حرفه ای در کسب و کار، درآمد مدرک کاردانی می دستاورد نشان توصیه می شود و ممکن است تلاش برای به دست آوردن اشتغال ورود به سطح و یا ارتقاء حمایت می کنند.

سدل

برنامه نتایج یادگیری دانش آموزان

دانش آموزانی که این برنامه کامل به قادر خواهد بود:

 • برقراری ارتباط واضح، به طور موثر و مناسب در نوشتن و به صورت خوراکی.
 • شناسایی اصول سیستم های حقوقی، و نیروهای اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و مؤثر بر توسعه و بهره برداری از کسب و کار.
 • توصیف توابع از کسب و کار در جامعه از جمله مفاهیم عمده مربوط به مالکیت کسب و کار و عواملی که آنها را تحت تاثیر؛ رقابت و بازاریابی؛ و سیستم ها، فن آوری، و کنترل عملیاتی که از طریق آن کسب و کار سازمان به کار گیرند.
 • درخواست اصول حسابداری مالی.
 • ارزیابی سبک های ارتباطی انسان؛ برنامه ریزی و اعمال استراتژی های انگیزشی؛ حل مسائل روابط انسانی.

دوره های مورد نیاز

 • ACCT 1A حسابداری مالی 4 واحد
 • BUS 1 آشنایی به امور بازرگانی 3 واحد
 • BUS 102 ارتباطات کسب و کار دهان 3 واحد (مطابق با AA نیاز ارتباطات شفاهی)
 • BUS 104 ارتباطات کسب و کار 3 واحد *
 • BUS 120 BUSINESS MANAGEMENT 3 واحد
 • BUS 125 روابط انسانی در کسب و کار 3 واحد
 • CIM 1 - مقدمه ای بر سیستم های کامپیوتری 3 واحد اطلاعات
 • OR
 • CIM 10 مقدمه به سیستم های اطلاعاتی 3 واحد
 • OR
 • CIM 112 افیس 3 واحد
سدل

تعداد کل واحد ها برای عمده: 20.5-22 * دوره است یک پیش نیاز، corequisite، محدودیت، و یا آماده سازی توصیه می شود. شرح دوره را مشاهده کنید.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آمریکا - Mission Viejo, California
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Mission Viejo, California
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات