Keystone logo

785 کاردانی علوم کاربردی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

 • کاردانی علوم کاربردی
رشته های تحصیلی
 • آرایشگری (8)
 • آموزش (29)
 • بهداشت و درمان (41)
 • حمل و نقل و لجستیک (12)
 • خودبهسازی (1)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (26)
 • زبان های خارجی (2)
 • ساخت و ساز (38)
 • علوم اجتماعی (21)
 • علوم زیستی (41)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کاردانی علوم کاربردی برنامه ها توضیح داده شد

کاردانی علوم کاربردی به دانشجویان پایه محکمی هم در زمینه آموزش های تخصصی حرفه ای و هم آموزش های کلی و عمومی ارائه می نماید. دانشجویانی که به دنبال یک مسیر سریع و کوتاه به سوی بازار کار هستند می توانند به صورت تمام وقت در کلاس ها حاضر شوند و برنامه تحصیلی دو ساله خود را تکمیل نمایند.