کسب و کار انگلیسی

West London English School

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کسب و کار انگلیسی

West London English School

مهندس اتوبوس

ما کسب و کار انگلیسی کلاس های طراحی شده برای کمک به شما مهارت ها و اعتماد به نفس شما نیاز به برقراری ارتباط موثر تر در محل کار به دست آورید.

هر دوره در مناسب coursebook برای رسیدن به سطح خود را بر اساس. معلمان درس نیز پایه اطراف نیازهای گروه و مواد از منابع معتبر مانند مجلات، روزنامه ها، فیلم ها و پادکست استفاده کنند. ما با ارائه مواد خاص رایگان، بسته به طول دوره خود را.

دوره های ما با استفاده از یک روش ارتباطی، به این معنی است تمرکز قوی بر روی صحبت کردن و گوش دادن مهارت وجود دارد. آنها طراحی شده اند برای کمک به شما خود را بیان روان تر و با اطمینان در هنگام برقراری ارتباط با مشتریان و همکاران در سطوح مختلف و در شرایط کار های مختلف است.

کسب و کار انگلیسی است در گروه های کوچک را تحویل داده و پوشش می دهد مهارت ها و موضوعات مرتبط به حرفه ای امروز. این موضوع ممکن عبارتند از: مهارت های مذاکره؛ ارائه. مهارت های تلفنی؛ مهارت های مصاحبه؛ جلسات؛ شبکه؛ ایمیل ها و ارتباطات نوشته شده است.مهندس اتوبوس

جزییات دوره

 • حداقل سطح زبان انگلیسی: B1 متوسط
 • حداقل سن: 18
 • متوسط سن: 25
 • حداکثر اندازه کلاس: 6 دانش آموزان
 • طول دوره: 4 - 12 هفته

تمام وقت

 • ساعت در روز: 4
 • هزینه پایه: 395 £ در هفته
 • درس در هفته: 5
 • ساعت در هفته: 20
 • روز درس: دوشنبه - جمعه
 • تاریخ شروع: برای تاریخ بعدی شروع دسترس طور مستقیم تماس بگیرید

دوره برای چه کسانی است؟

کسب و کار انگلیسی مناسب برای زبان آموزان زبان در سطح متوسط ​​و بالاتر که می خواهند برای بهبود زبان انگلیسی خود را برای کسب و کار و محل کار است.

اهداف دوره

 • توسعه تسلط زبان خود را و تلفظ برای کار و کسب و کار موقعیت های مختلف
 • بهبود مهارت های گوش دادن خود را با تمرکز بر کسب و کار انگلیسی معتبر
 • گسترش واژگان انگلیسی خود را بیش از یک طیف وسیعی از کسب و کار و محل کار موضوعات
 • توسعه دستور زبان انگلیسی خود را با تمرکز بر استفاده حرفه ای
 • توسعه مهارت های خواندن از جمله تکنیک های دستکاری و اسکن
 • شما کمک کند با الگوهای نوشتن و تکنیک برای کسب و کار
 • به شما کمک کند راهبردهای یادگیری خود مطالعه توسعه

در طول این دوره به شما خواهد شد

مهندس اتوبوس
 • تکمیل تجزیه و تحلیل نیازها به طوری که درس را می توان طراحی برای رفع نیازهای خود
<li> &#1578;&#1608;&#1587;&#1593;&#1607; &#1608; &#1711;&#1587;&#1578;&#1585;&#1588; &#1583;&#1575;&#1605;&#1606;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1575;&#1586; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1740;&#1587;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1583;&#1585; &#1605;&#1581;&#1740;&#1591;</li>
<li> &#1711;&#1608;&#1588; &#1583;&#1575;&#1583;&#1606; &#1608; &#1578;&#1605;&#1585;&#1740;&#1606; &#1605;&#1593;&#1578;&#1576;&#1585; &#1575;&#1606;&#1711;&#1604;&#1740;&#1587;&#1740; &#1578;&#1580;&#1575;&#1585;&#1740;</li>
<li> &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1583;&#1585; &#1580;&#1601;&#1578; &#1705;&#1575;&#1585;&#1548; &#1705;&#1575;&#1585; &#1711;&#1585;&#1608;&#1607;&#1740; &#1608; &#1576;&#1581;&#1579;</li>
<li> &#1588;&#1585;&#1705;&#1578; &#1583;&#1585; &#1606;&#1602;&#1588; &#1576;&#1575;&#1586;&#1740; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1583; &#1705;&#1607; &#1575;&#1587;&#1575;&#1587; &#1570;&#1606; &#1576;&#1585; &#1588;&#1585;&#1575;&#1740;&#1591; &#1583;&#1585; &#1605;&#1581;&#1604; &#1705;&#1575;&#1585;</li>
<li> &#1578;&#1605;&#1585;&#1740;&#1606; &#1605;&#1607;&#1575;&#1585;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1584;&#1575;&#1705;&#1585;&#1607;</li>
<li> &#1605;&#1607;&#1575;&#1585;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1705;&#1587;&#1576; &#1608; &#1705;&#1575;&#1585; &#1588;&#1576;&#1705;&#1607; &#1593;&#1605;&#1604;</li>
<li> &#1570;&#1605;&#1575;&#1583;&#1607; &#1587;&#1575;&#1586;&#1740; &#1608; &#1576;&#1575; &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1583;&#1585; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1605;&#1608;&#1590;&#1608;&#1593;&#1575;&#1578; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601;</li>
<li> &#1740;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1606;&#1608;&#1588;&#1578;&#1606; &#1601;&#1585;&#1605;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604;&#1548; CVS&#1548; &#1580;&#1604;&#1587;&#1607;&#1548; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1607;&#1575;&#1548; &#1662;&#1740;&#1588;&#1606;&#1607;&#1575;&#1583;&#1575;&#1578; &#1608; &#1711;&#1586;&#1575;&#1585;&#1588;</li>
<li> &#1576;&#1575;&#1740;&#1583; &#1578;&#1705;&#1575;&#1604;&#1740;&#1601; &#1576;&#1607; &#1591;&#1608;&#1585; &#1605;&#1606;&#1592;&#1605;</li>
<li> &#1740;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1578;&#1705;&#1606;&#1740;&#1705; &#1607;&#1575;&#1740; &#1593;&#1605;&#1604;&#1740; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1593;&#1607; &#1588;&#1582;&#1589;&#1740;</li>
<li> &#1740;&#1705; &#1576;&#1607; &#1740;&#1705; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588; &#1576;&#1575; &#1605;&#1593;&#1604;&#1605; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1585;&#1586;&#1740;&#1575;&#1576;&#1740; &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1601;&#1578; &#1582;&#1608;&#1583; &#1608; &#1578;&#1606;&#1592;&#1740;&#1605; &#1575;&#1607;&#1583;&#1575;&#1601; &#1740;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1580;&#1583;&#1740;&#1583;</li>
<li> &#1570;&#1586;&#1605;&#1608;&#1606; &#1705;&#1608;&#1578;&#1575;&#1607; &#1576;&#1607; &#1591;&#1608;&#1585; &#1605;&#1606;&#1592;&#1605; &#1576;&#1607; &#1605;&#1606;&#1592;&#1608;&#1585; &#1575;&#1585;&#1586;&#1740;&#1575;&#1576;&#1740; &#1662;&#1740;&#1588;&#1585;&#1601;&#1578; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575;</li>

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
4 - 12 
تمام وقت
Price
قیمت
395 GBP
هزینه پایه در هفته
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات