Keystone logo

5 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات کسب و کار کسب و کار بین المللی کسب و کار در آسیا 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات کسب و کار
  • کسب و کار بین المللی
  • کسب و کار در آسیا
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات کسب و کار کسب و کار بین المللی کسب و کار در آسیا

افراد از کشورهای آسیایی دارای شیوه های تجاری و فرهنگی منحصر به فرد خود هستند. برنامه های کسب و کار آسیایی بر روی آن تفاوت های منحصر به فرد برای کسانی که از آن کشورها نیستند، به چشم اندازهای جدید و درک آن کمک می کنند.