Keystone logo

10 دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی کمک های اولیه 2024

فیلترها

فیلترها

 • مهارتهای زندگی
 • کمک های اولیه
رشته های تحصیلی
 • مهارتهای زندگی (10)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی کمک های اولیه

  مهارت های نجات دهنده ای که دانش آموز کمک های اولیه می آموزد ممکن است در محیط های کاری و زندگی روزمره ارزشمند باشد. دانش این برنامه مطالعاتی ممکن است مستقیماً در حرفه ای به عنوان پاسخ دهنده اضطراری اعمال شود، یا ممکن است برای حفظ پروتکل های ایمنی در محیط های کاری تولیدی استفاده شود.