Keystone logo

95 گواهی تحصیلات تکمیلی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

 • گواهی تحصیلات تکمیلی
رشته های تحصیلی
 • آرایشگری (1)
 • آموزش (3)
 • بهداشت و درمان (13)
 • حمل و نقل و لجستیک (1)
 • خودبهسازی (1)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (5)
 • زبان های خارجی (0)
 • ساخت و ساز (6)
 • علوم اجتماعی (5)
 • علوم زیستی (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

گواهی تحصیلات تکمیلی برنامه ها توضیح داده شد

گواهینامه تحصیلات تکمیلی پس از اتمام برنامه تحصیلی فوق کارشناسی ارشد ارائه می شود. این گواهینامه برای افرادی که می خواهند آموخته های حوزه کاری خود را افزایش بخشند تا شانس خود برای ترفیع یا تقبل مسئولیت های بیشتر در محیط کاری خود را ارتقاء دهند، ایده آل است.