توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تقاضا برای ارزیابی برنامه در بخش خصوصی غیر انتفاعی و سودآور (و در تمام سطوح دولت) در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است و منابع قابل توجهی در حال حاضر برای این سرمایه گذاری اختصاص داده شده است. ارزیابی ها بازخورد برای بهبود برنامه ها را فراهم می کند و به تعیین منافع حاصل از برنامه های جدید و سرنوشت ساز کمک می کند. یک کادر جدید از افرادی که در برنامه ریزی و ارزیابی ها آموزش دیده اند برای کمک به سازمان های حمایت کننده، کمک کننده ها و برنامه ها برای تولید این اطلاعات مفید مورد نیاز است.

گواهی در ارزیابی برنامه برای متخصصان حرفه ای میانه که مایل به یادگیری در مورد طراحی و اجرای استراتژی های ارزیابی موثر هستند طراحی شده است. دانش آموزان مهارت های عملی را می آموزند که می توانند در ارزیابی طیف وسیعی از خدمات اجتماعی، بهداشت عمومی، توسعه جامعه، برنامه های شرکت ها و محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.

این گواهینامه با همکاری ادارات مطالعات کودک و توسعه انسانی و سیاست و برنامه ریزی شهری و محیط زیست ارائه شده است. دانشکده علوم تغذیه و سیاست؛ و مدرسه پزشکی.

چه کسی باید درخواست کند؟

این برنامه برای افرادی که دارای مدرک لیسانس و سه تا پنج سال تجربه حرفه ای در زمینه خاص هستند، باز است. این به خصوص برای مدیران آژانس و مدیران، مدیران برنامه و کارکنان، افسران پروژه پایه، تحلیلگران سیاست، سازمان دهندگان و طرفداران جامعه، متخصصان منابع انسانی و مربیان مناسب است.

الزامات برنامه

متقاضیان داخلی باید برای اعطای بهار به تاریخ 31 دسامبر اعمال شوند و برای اولین بار در تاریخ 1 اوت پذیرفته شوند. متقاضیان داخلی به صورت ناقص پذیرفته می شوند. متقاضیان برنامه های گواهینامه معمولا از تصمیم خود در چهار هفته پس از دریافت یک درخواست کامل مطلع می شوند و دانش آموزان پذیرفته شده ممکن است در آغاز ترم جدید ثبت نام کنند.

متقاضیان بین المللی باید برای پذیرش بهار تا 15 سپتامبر و برای پذیرش سقف 1 ژوئن اعمال شوند.

مدرک لیسانس برای اعطای مجوز لازم است.

یک نامه توصیه برای برنامه های گواهی لازم است.

نمرات GRE عمومی آزمون لازم نیست

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 7 برنامه دیگر ارائه شده توسط Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
Deadline
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
International applicants: Fall admission
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
International applicants: Spring admission
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
International applicants: Spring admission
End Date
آخرین مهلت تقاضا
درخواست اطلاعات
International applicants: Fall admission
End Date