گواهی در علوم کامپیوتر

Tufts University - School of Engineering

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

گواهی در علوم کامپیوتر

Tufts University - School of Engineering

علوم کامپیوتر (گواهی)

این دوره گواهینامه رشته علوم کامپیوتر دوره چهارم، مهارت های خود را به روز می کند و دانش خود را در علوم رایانه گسترش می دهد. دوره های صدور گواهینامه های کامپیوتری پس از پذیرش این برنامه قابل انتقال به برنامه Tufts MS می باشد.

درخواست مورد نیاز:

- هزینه درخواست

- خلاصه سوابق کاری

- بیانیه شخصی

- TOEFL رسمی و یا آیلتس، در صورت لزوم

- متن

-1 نامه توصیه

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی December 9, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
20,208
Information
Deadline
Locations
آمریکا - Medford, Massachusetts
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Domestic: Dec. 31
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Domestic: Aug. 1
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
آمریکا - Medford, Massachusetts
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Domestic: Dec. 31
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آگوست 2019
آمریکا - Medford, Massachusetts
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Domestic: Aug. 1
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
ویدئو ها

Tufts School of Engineering Welcomes International Students