گواهی صلاحیت در تولید کارخانه مواد غذایی و فن آوری

Windward Community College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

گواهی صلاحیت در تولید کارخانه مواد غذایی و فن آوری

Windward Community College

گواهی صلاحیت در تولید و صنایع غذایی یک برنامه مبتنی بر شایستگی به ایجاد ماهر کاردانان فنی کشاورزی مواد غذایی و افزایش مهارت و دانش موجود کارکنان زیست فناوری کشاورزی و کارگران وقت در سایر زمینه های مرتبط است.

گواهی صلاحیت در کارخانه-تولید مواد غذایی و فناوری برنامه صدور گواهینامه اعتبار نیاز در مجموع 9 واحد است. سه از کلاس های زیر را انتخاب کنید:

 • BOT 105 - گیاه قوم شناسی (3 واحد)
 • BOT 130 - گیاهان در محیط زیست هاوایی (4 واحد)
 • BOT 160 - شناسایی گیاهان گرمسیری (3 واحد)
 • BOT 199 - مطالعه مستقل (2 -3 واحد)
 • AG 120 - علوم گیاهی (3 واحد)
 • AG 149 - کارخانه انتشار (3 واحد)
 • AG 152 - ارکید فرهنگ (3 واحد)
 • FSHN 185 - تغذیه انسانی (3 واحد)

شما واجد شرایط اگر شما اعمال می شود:

 • آیا 18 سال یا مسن تر، و یا
 • آیا به دست آورده دیپلم دبیرستان، GED یا معادل آمریکا

مورد نیاز دانشجویان بین المللی و اطلاعات

ارائه درخواست اگر شما:

 • نه در حال حاضر در هر یک از دانشگاه ها سیستم UH ثبت نام
 • یک دانش آموز برای اولین بار کالج
 • یک دانش آموز بازگشت (کسی که قبلا حضور داشتند، اما در حال حاضر در هر دانشگاه دیگر UH ثبت نام نشده)
 • یک دانش آموز انتقال (یک فرد که در حال حاضر و یا قبلا در یک موسسه غیر UH ثبت نام کرده بود)
 • انتقال اعتبار جست و جو - UH سیستم درس پایگاه داده انتقال
 • یک دانش آموز شروع زود هنگام اعتراف و یا در حال اجرا (یک دانش آموز راهنمایی یا دبیرستان پذیرفته تحت پذیرش اولیه و یا در حال اجرا برنامه شروع)
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
- رزیدنت 126 $ در هر اعتباری، غیر مقیم 340 $ در هر اعتباری
Locations
آمریکا - Honolulu, Hawaii
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Honolulu, Hawaii
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات