گواهی فارغ التحصیل در امور مالی

University of Technology Sydney

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

گواهی فارغ التحصیل در امور مالی

University of Technology Sydney

این دوره دانش آموزان فراهم می کند با فرصت به دست آوردن دانش از نظریه مالی و تکنیک برای پیشرو عملکرد حرفه ای اهداف.

گزینه های شغلی شامل موقعیت سطح مدیریت در صنعت یا دولت.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
0.5 - 1 
پاره وقت
تمام وقت
Price
قیمت
18,650 AUD
در AUD در هر ترم 24cp
Locations
استرالیا - Sydney, New South Wales
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
استرالیا - Sydney, New South Wales
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات