Read the Official Description

این دوره به دانشجویان املاک کمک می کند مقدمه ای بر اصول و عمل توسعه شهری پایدار و تجربه در ایجاد یک طرح برای یک سایت بازسازی شهری واقعی در نظر بگیرد. این دوره دانش آموزان را با ترکیبی از تجربیات یادگیری تجربی، کار گروهی و مواجهه با توسعه مهارت های عملی، همراه با درک کامل از دانش های اقتصادی، محیط زیست و دیگر زمینه های مدیریت شهری و توسعه شهری فراهم می کند.

این درجه حرفه ای را قادر می سازد حرفه ای را تغییر دهد به دلیل ماهیت چند رشته ای یادگیری. فارغ التحصیلان در پست های عمومی هستند، از جمله کار برای دولت و دولت محلی، و در شرکت های مشاوره خصوصی و توسعه املاک.

Program taught in:
انگلیسی

See 57 more programs offered by University of Technology Sydney »

Last updated November 20, 2018
این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
0.5 - 1 
پاره وقت
تمام وقت
Price
15,750 AUD
در AUD در هر 24cp جلسه
By locations
By date
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

ژانویه 2020