توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مدیریت بازرگانی بین المللی یک برنامه فارغ التحصیل سالانه است که به منظور ارائه دانش آموزان دانشگاه و کالج در زمینه استراتژی های جهانی و تخصص در تجارت و سرمایه گذاری جهانی طراحی شده است. کسب و کار به طور فزاینده در کسب و کار بین المللی جذاب هستند و نیاز به مدیران با دیدگاه جهانی است. مدیریت بین المللی ارائه می دهد طیف گسترده ای از گزینه های شغلی در کانادا و خارج از کشور. در این برنامه تمرینی تمرکز، شما مهارت های میان فردی میان فردی را توسعه می دهید و یاد می گیرید چگونه کارکرد های تجاری را در مرزهای ملی انجام دهید و به توسعه یک طرح کسب و کار بین المللی پایان دهید.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 16 برنامه دیگر ارائه شده توسط Confederation College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
17,213 CAD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019