گواهی CIM در بازاریابی حرفه ای

عمومی

شرح برنامه

گواهی CIM در بازاریابی حرفه ای یک نقطه شروع بسیار خوبی برای شما است اگر شما به تازگی آغاز شده و یا برخی از تجربه در نقش بازاریابی (مانند بازاریابی / ارتباطات اجرایی) و مایل به پیشرفت شغلی خود را. این دوره نیز یک نقطه شروع خوبی برای کسانی که تجربه در زمینه های مربوط به بازاریابی، که ممکن است تمرین بازاریابی شده است، اما در حال حاضر به آموزش و مهارت های رسمی تر دوست دارند.

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود به:

  • مدیریت عناصر آمیخته بازاریابی را با توجه به گروه های مختلف مشتریان
  • انتخاب ابزار تبلیغاتی و دیجیتال مناسب برای مخاطبان مختلف
  • به طور مداوم بهبود تجربه مشتریان خود را.

شرایط ورود

شما باید سطح A، درجه یا سطح 3 مدرک تحصیلی (یا معادل آن). شما به احتمال زیاد برخی از تجربه بازاریابی است. شما می خواهید مهارت های بازاریابی هسته به استخدام و سرعت بخشیدن به کار بازاریابی خود را.

چه یاد می گیرید

مدیریت عناصر آمیخته بازاریابی را با توجه به گروه های مختلف مشتریان. ارتباط صحیح و ابزارهای دیجیتال برای مخاطبان مختلف را انتخاب کنید. به طور مداوم بهبود تجربه مشتریان خود را.

چرا TMF؟

نتایج TMF نه تنها از متوسط ​​انگلستان است. نمایندگان ما به طور منظم مقام اول را در دوره های CIM در سطح جهانی. بیش از فقط یکی دیگر از ID دانش آموز # در "کارخانه امتحان". یک بازاریاب حرفه ای - مطالعه گواهی CIM خود را در انجمن بازاریابان.

میخواهی بیشتر بدانی؟ ما را در 0800 024 8095 تماس بگیرید، info@themarketersforum.co.uk ایمیل، و یا پیدا کردن خود را فاصله دوره های بازاریابی آموزش آنلاین و کتاب آن را امروز.

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Established in June 2004, The Marketers Forum Ltd (TMF)designs and delivers professional training courses that will engage, challenge and inspire you.We have designed an exciting new approach to our e ... اطلاعات بیشتر

Established in June 2004, The Marketers Forum Ltd (TMF)designs and delivers professional training courses that will engage, challenge and inspire you.We have designed an exciting new approach to our e-learning programmes, informed by sound research and specifically designed to meet your needs. اطلاعات محدود