ویژگی های خاص

برنامه SELF یک برنامه ترم یا یک برنامه سالانه است.

معمولا در پایان ماه اوت / در اوایل ماه ژانویه شروع می شود و تا اواسط دسامبر / پایان ماه آوریل به پایان می رسد .

معیارهای پذیرش:

برنامه SELF برای دانش آموزان (مبادله / غیر مبادله) باز است که شرایط زیر را انجام می دهند:

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره های موجود، لطفا به صفحه وب SELF (لطفا بر روی شرح برنامه کلیک کنید).

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Jean Moulin Lyon 3 University »

این دوره واقع در پردیس
Duration
1 - 2 
تمام وقت
Price
3,000 EUR
3000 € / ترم برای دانشجویان غیر تبادل. بدون هزینه دانشجویان مبادله هزینه های اضافی مانند امنیت اجتماعی فرانسه برای دانش آموزان غیر اروپایی اعمال می شود.