توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این دوره نشان دهنده آخرین روند کسب و کار و کمک به دانش آموزان در برخورد با فرهنگ تجاری کسب و کار، توسعه مهارت های دستور زبان برای موفقیت در محیط کسب و کار آمریکایی و توسعه مهارت های ارتباطی مورد نیاز برای رشد در یک حرفه حرفه ای در آمریکا است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط Excel English Institute »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
2 - 6 
تمام وقت
Price
750 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date