• کمک به مرور پرونده برای درخواست اعتبار قابل انتقال در موسسه خانه شما.
  • 24/7 تماس اضطراری محلی.
  • فعالیت های فرهنگی (به عنوان مثال شام خوش آمدید اسپانیایی، تورهای تاپاس، مراسم گالیسیایی queimada، و غیره)
برنامه آموزش در:
انگلیسی
اسپانیایی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Linguistic Horizons »

این دوره واقع در پردیس
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ