دسته بندی های پرطرفدار

برنامه های وابسته

در انواع مختلف از وجود دارد در مقطع کاردانی در دسترس: از همکاران هنر به همکاران علم و همکاران علوم کاربردی. در مقطع کاردانی در خدمت بسیاری از اهداف برای دانش آموزان مختلف: گاهی استفاده می شود به شکاف بین مراحل مختلف تحصیل دانشگاهی، و یا به آموزش اضافی حرفه ای و مدارک. می همکاران در طیف گسترده ای از افراد در هنر و همچنین در علم، و بسیاری از زمینه های بیشتر از مطالعه وجود دارد. انواع همکاران مختلف می تواند قریب به اتفاق - دون 'تی اجازه آن را به شما را متوقف کند! شروع جستجوی خود را با نگاه کردن به در مقطع کاردانی محبوب ترین ذکر شده در زیر.

درجه کاردانی که به تازگی اضافه شده

Southwestern Oregon Community College

دانشیار علوم در شیمی

می 5, 2018
دانشیار دانشکده شیمی در Southwestern Oregon Community College دانشجویان را برای انتقال به مدرسه 4 ساله به عنوان دانشجویان در رشته های شیمی و یا رشته های بیوشیمی آماده می کند. برنامه درسی دانش بنیادی از زمینه های اصلی شیمی را فراهم می کند، شامل یک سال کامل از شیمی عمومی و شیمیایی است.… [+] [-]

ASA College

برنامه محاکمه عدالت کیفری

آوریل 28, 2018
برنامه عدالت کیفری ما دانش آموزان را در درک گسترده ای از نقش سیستم عدالت کیفری در جامعه آمریکا فراهم می کند. دانش آموزان دانش، ارزش ها و مهارت ها را بدست می آورند که آنها را قادر می سازد به طور منطقی، مسائل سیستم عدالت کیفری و نیازهای جامعه به شیوه ای متناسب با سنت های دموکراتیک قانون، رفاه اجتماعی و حقوق فردی تحلیل کند.… [+] [-]

Otero Junior College

مدرک دکتری هنر

آوریل 29, 2018
دانش آموزانی که انتخاب می کنند که شرایط تحصیلی زیر را برآورده کنند واجد شرایط دریافت مدرک دکتری هنر خواهند بود. برنامه تحصیلات تکمیلی هنرجو به طور معمول توسط کسانی که برنامه ریزی برای انتقال به موسسه چهار ساله در تکمیل دو ساله در Otero Junior College به منظور تکمیل لیسانس هنر خود را دریافت می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.… [+] [-]

فوق دیپلم چیست؟