دوره - مدیریت کیفیت - Lean Six Sigma

Zeus Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره - مدیریت کیفیت - Lean Six Sigma

Zeus Consulting

Lean Six Sigma روش متشکل از تلاش گروهی برای بهبود عملکرد است که به طور سیستماتیک از بین بردن روند متوقف می شود و موفقیت شما را کاهش می دهد. مجموعه ای از مهارت های موجود برای کمربندهای چند سطح (کمربند زرد، کمربند سبز، کمربند سیاه، کمربند مشکی) Lean Six Sigma ابزارهایی را فراهم می کند که برای هر سطح انتظار می رود.

شش سیگن لاغر - صدور گواهینامه کمربند زرد

بررسی دوره

این آموزش ویژه شما را در درک روش های اساسی استفاده شده برای شش سیگما. دوره آموزش کمربند شش سیگما زرد، برخی از روشهای بهبود اولیه و معیارهای لازم را پوشش می دهد. در مورد بسیاری از سازمانها، شخصی که گواهی زنجیره زنجیره ای نیز دارد، یک SME یا "متخصص موضوع" است. او می تواند عضو تیم مرکزی در یک پروژه فردی یا پروژه های متعدد تبدیل شود.

مخاطب هدف

این دوره به مخاطبان گسترده ای از اعضای تیم شش سیگما هدایت می شود که نیاز به آشنایی با روند کلی و ابزارهای بهبود فرایند اساسی دارند.

شش سیگن لاغر - صدور گواهینامه کمربند سبز

بررسی دوره

این دوره هشت روزه تعاملی طراحی شده است تا دانش آموزان را برای دانش آموزان ابزار و کاربرد مورد نیاز برای موفقیت لند شش سیگما سبز کمربند پروژه فراهم کند. این دوره یادگیرنده را به ابزارهای فرآیند DMAIC، تکنیک های مناسب Lean در هر مرحله فرایند، استفاده از آن ابزارها و روش ها برای ارزیابی نتایج معرفی می کند. بسیاری از نمونه های "دنیای واقعی" در طول دوره برای نشان دادن چگونگی کاربرد روش شناسایی کمربند شش نان شش سیگما در محیط های تولید و تجارت می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

مخاطب هدف

رهبران تیم و مدیران ارشد و متخصصان بهبود کیفیت و بهبود روند

شش سیگن لاغر - صدور گواهینامه کمربند سیاه

بررسی دوره

برنامه صدور گواهینامه برای ارائه وضعیت "کمربند سیاه" به افرادی است که مهارت های استراتژیک بین اطاعت علمی و ابزار شش سیگما را توسعه می دهند. مهارت های کمربند سیاه به ویژه برای اداره کیفیت مورد نیاز است، اما در تمام بخش های عملکردی یک شرکت، افراد کمربند سیاه کمک می کنند تا به افزایش بهره وری کمک کنند. این دوره پوشش جامع از تکنیک های Lean و Six Sigma را فراهم می کند که شرکت کنندگان را قادر می سازد تا مهارت های ضروری برای رهبری پروژه های Lean Six Sigma را در سازمان های خود درک کنند.

مخاطب هدف

کیفیت، R

روش تحویل

مدرس مبتکر، گروهی گام، مدل یادگیری کلاس درس، با فعالیت های ساختاری در دست انجام است.

زبان

انگلیسی / عربی

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • عربی


آخرین به روز رسانی June 13, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
2 - 8 
تمام وقت
Price
قیمت
رایگان
Locations
امارات متحده عربی - Dubai, Dubai
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
امارات متحده عربی - Dubai, Dubai
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات